Dokumentace pro provedení stavby

Předmětem dokumentace pro provedení stavby je rozpracovat projekt do takové podrobnosti, aby poskytl dostatečný podklad pro přípravu a samotnou realizaci stavby. Současně se tato dokumentace stává podkladem pro podrobnou kalkulaci nákladů stavby a tzv. slepého rozpočtu, který je základem pro výběr dodavatele/dodavatelů stavby.

Výstupem jsou kromě rozpočtu podrobné výkresy s řešením technických detailů, výpisy a množství použitých materiálů a konstrukčních prvků, včetně dílenských výkresů pro jednotlivé profese.

Součástí jsou podrobné projekty jednotlivých profesí (elektro, voda, odpady, vytápění, vzduchotechnika…)

V rámci realizace interiéru jsou předmětem této části dokumentace výpisy typizovaných prvků (svítidla, hotový nábytek, interiérové doplňky, stínění apod.) a dílenské výkresy pro jednotlivé profese – truhlář, kovář apod. Z tohoto podkladu pak vychází rozpočet celkových nákladů.