Architektonická studie

V rámci architektonické studie společně najdeme ideální řešení a konkrétní podobu Vašeho stavebního záměru nebo řešení interiéru. Součástí práce na studii je řada osobních konzultací, na kterých nám sdělíte své představy, které my rozpracujeme do několika variant řešení, ze kterých pak společně vybereme tu nejoptimálnější.

Výstupem takovéto architektonické studie bude situační výkres, příslušné půdorysy a řezy se základními prostorovými rozměry, pohledy na fasády objektu a vizualizace ve 3D zobrazení, ze kterých bude patrné barevné a materiálové řešení. V případě interiéru jsou výstupem půdorysy s úpravami stavebních konstrukcí, s rozmístěním nábytku, podhled, schéma elektrorozvodů a dalších technických zařízení (voda, odpady…), pohledy na stěny a vizualizace ve 3D zobrazení.

Studie Vám umožní udělat si jasnou představu o možnostech využití pozemku, o možnostech dispozičně – provozního řešení a o konstrukčním a materiálovém řešení budoucí stavby nebo interiéru.

Současně studie slouží k předběžnému projednání stavebního záměru s dotčenými osobami a úřady, ale především je podkladem pro zpracování dalšího stupně projektu, kterým je dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení.