• Školící místnost – nemocnice

    Zadáním bylo vytvořit multifunkční čistý prosvětlený prostor pro konání přednášek, kurzů a společenských akcí nemocnice. Návrhem jsme řešili v prvé řadě funkčnost, vybavenost a praktičnost prostoru s mobilními a úložnými prvky. Barevnost jednotlivých ploch a prvků interiéru byla zvolena v návaznosti na stávající keramickou mozaiku na jedné ze stěn v místnosti.