• Interiér Knihovny Ostravské univerzity

    projekt 2017, realizace 2018

    Řešený prostor je umístěn ve druhém patře Univerzitní  knihovny na Bráfově ulici v Ostravě. Jedná se o 3 místnosti, jejichž vybavení již dosloužilo a bylo potřeba reagovat na aktuální potřeby studentů a nových technologií. Vytvořili jsme zde prostor s mobilními stoly určený pro různé typy přednášek či skupinové práce studentů, který je posuvnou skleněnou stěnou oddělen od neformální relaxační zóny vybavené pohodlným sedacím nábytkem.  V černé kostce, kterou lze od ostatního prostoru oddělit posuvnými dveřmi je umístěno pracoviště pro individuální konzultace s lektory.