Spolupracuji

Spolupracuji s odborníky v profesích:

 • stavební inženýr
 • statik stavebních konstrukcí
 • projektanti přípojek inženýrských sítí
 • projektanti vytápění, elektro, zdravotechniky
 • požárně bezpečnostní technik
 • zahradní architekt
 • grafik pro 3D vizualizace

Spolupracuji s realizačními firmami v oborech:

 • stavební práce
 • montované dřevostavby
 • realizace interiérů
 • výroba atypického nábytku

| © 2012 Ing. Arch. Helga Šmídová | Všechna práva vyhrazena | Webkonzultant: Radomír Panna |Grafika: Otakar Korolus |